Participatorni / skupnostni procesi so v središču uspešnega razvoja in upravljanja sodobnih urbanih središč. Komunikacija in izmenjava informacij ter vsebin z javnostjo in velikim številom deležnikov predstavlja velik izziv pri vsakem projektu. Ob ustreznem procesu in načrtu vključevanja je za uspešnost pomembna predvsem pragmatična predstavitev problemov in ciljev, to pa je mogoče le z ustrezno informacijsko podprtostjo in na podlagi podatkov (meritve, analize), na podlagi katerih se izvajajo ukrepi in projekti ter omogočajo vodenje procesov transformacije urbanega okolja.

Smart City Labs je platforma, ki ponuja možnost vključevanja podatkovnih baz in strokovne analitike podatkov v projekte razvoja in upravljanja urbanega prostora.

Participatory / community processes are at the heart of successful development and management of contemporary urban environments. Communication and exchange with the public or with large number of stakeholders represents a major challenge in every public project. With adequate participatory process that includes good stakeholder communication plan the one most important thing that remains is the pragmatic quantitative presentation of problems and objectives. This can only be achived with adequate IT support based on real world data analysis (measurements, collected data).

Smart City Labs is a platform that offers support for integration of data sets and data analytics in the development projects and in successful management of urban environment.

2016-09-12-14_42_56-katasterhrupa

Interested in participatory processes // Pridruži se našim skupnostnim projektom!

write to us // piši nam na tej povezavi

Project Blog // Blog Projekta